Showing all 2 results

Đang Booking
3/2, Khu Chí Linh, TP. Vũng Tàu
Giá : 42tr/m2
Giao nhà : 2022
Booking dự án
Bốc thăm nhận quà 10 tỷ
Đường 3/2, gần khu Chí Linh, Thành Phố Vũng Tàu
Giá : 42tr/m2
Giao nhà : 2022